Goed om te weten.............

Aanvullende fiscale maatregelen

Het kabinet heeft opnieuw diverse maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Onderstaand vind je enkele belangrijke regelingen voor mkb-ers en zzp-ers. Mocht je nog advies nodig hebben of een andere vraag hebben dan staan wij je graag te woord.

Versoepeling urencriterium
Om recht te hebben op diverse ondernemersfaciliteiten, zoals onder andere de zelfstandigenaftrek, moeten ondernemers voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat zij minimaal 24 uur per week in hun onderneming werkzaam moeten zijn. Als jou dit, als gevolg van de coronacrisis, niet lukt in de periode van 1 maart 2020 tot 31 mei 2020, dan blijf je toch aanspraak maken op de ondernemersfaciliteiten. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de verschillende soorten ondernemersaftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook als dit niet het geval was.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling (WKR) 2020
Werkgevers mogen dit jaar maximaal 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000 (de zogenaamde vrije ruimte) onbelast besteden aan de WKR. Boven
deze € 400.000 blijft het percentage van 1.2% gelden. Bij overstijging van de vrije ruimte is 80% eindheffing verschuldigd.
Je mag vrij beslissen waar je de WKR voor in wilt zetten. Zo kun je, als je daar financiële ruimte voor hebt, je werknemers extra tegemoet komen, bijvoorbeeld door hen een bloemetje of een cadeaubon te geven.

Vaste reiskostenvergoeding
Tussen werkgever en werknemer zijn vaak afspraken gemaakt over een vaste onbelaste vergoeding voor de reiskosten van en naar werk. Vanwege de coronacrisis wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken waardoor er minder reiskosten zijn. Het kabinet heeft besloten dat thuiswerken door
de coronacrisis geen invloed heeft op het belasten van de vaste reiskostenvergoeding. Ben je werkgever, en heb je met je werknemer een vaste reiskostenvergoeding afgesproken? Dan kun je deze gewoon aanhouden. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag je blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding was gebaseerd. 

Ondernemers met een BV
Wanneer je onderneemt via een vennootschap moet je jezelf het zgn. gebruikelijk loon uitbetalen en houdt de vennootschap daar loonheffing over in. Wanneer je als gevolg van de de coronacrisis te maken krijgt met een omzetdaling dan mag je in 2020 onder voorwaarden uitgaan van een lager gebruikelijk loon, evenredig aan de omzetdaling.
Wanneer je verwacht dat je vennootschap als gevolg van de coronacrisis in 2020 verlies zal lijden, mag je onder voorwaarden het verwachte verlies
in 2019 al aftrekken door een zgn. coronareserve te vormen. Na het vormen van de reserve kun je om een lagere voorlopige aanslag 2019 vragen.
De fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij.

Behalve bovenstaande maatregelen gelden er nog tal van andere regelingen. Lees hier alles over.
 

Bron: Rijksoverheid/ KvK