Wetswijzigingen per 1 juli 2020

Wij noemen u de belangrijkste

Wetswijzigingen per 1 juli 2020

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
Een werknemer heeft sinds 1 januari 2019 recht op één werkweek volledig doorbetaald geboorteverlof als zijn of haar partner net bevallen is. Sinds 1 juli 2020 mag voortaan na de bevalling tot 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Een werkgever vraagt dit partnerverlof aan bij UWV en UWV betaalt de uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Een werkgever kan zelf bepalen of de uitkering wordt aangevuld tot het normale loon. De werknemer moet de verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat eerst de standaard week geboorteverlof wordt opgenomen. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. De opname van geboorteverlof heeft geen gevolgen voor de opbouw van vakantiedagen.
Lees hier verder voor een uitgebreid overzicht van de voorwaarden.

Wijziging Nadere Regeling Kinderarbeid
Vanaf 1 juli jl. is het verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen met deelname aan het verkeer op een (elektrische) fiets. Te voet mag dus nog wel. Dit geldt alleen voor het bezorgen van maaltijden. Jongeren onder de 16 jaar mogen bijvoorbeeld wel nog kranten bezorgen. De wijziging is doorgevoerd omdat de 15-jarigen vaak arbeid verrichten op tijden dat dit niet was toegestaan en zij de maaltijden onder hoge tijdsdruk moesten bezorgen in het drukke verkeer wat leidde tot onveilige verkeersomstandigheden.
Lees hier wat voor werk jongeren wél mogen doen.

Wettelijk minimum loon
Heeft u personeel? De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen op 1 juli 2020.
Klik hier voor de exacte bedragen.